Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Rektor Masarykovy univerzity Brno Mikuláš Bek

Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně.
velikost textu:
vydáno 10.10.2011 9:00
Druhou největší univerzitu v zemi vede od září nový muž - Mikuláš Bek. "Už mi nezbude tolik času na výuku studentů, což mě mrzí," řekl po zvolení do funkce rektora. Členové Akademického senátu Masarykovy univerzity nového šéfa museli volit třikrát.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 10. října 2011 do 11:30

OTÁZKA: Vážený pane rektore, zajímal by mě Váš názor na připravovanou novelu VŠ zákona. V čem je přínosný a co je osobně pro Vás z předkládaných změn nepřijatelné? děkuji
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: V tuto chvíli je připravován věcný záměr nového zákona, nikoliv pouhá novelizace, byť to jí může skončit. Domnívám se, že české školství potřebuje novou právní úpravu, jež by odpovídala současným a zejména budoucím podmínkám demografickým, ekonomickým i mezinárodní konkurenceschopnosti českých univerzit. Zejména by podle mého názoru bylo třeba změnit podmínky pro akreditační řízení a podpořit diferenciaci vysokých škol. Jsem také příznivcem změny pojetí docentur a profesur směrem k funkčním místům, což je mezinárodně obvyklý a vyzkoušený model, na rozdíl od unikátní české dosavadní praxe. 10.10.2011 10:50
OTÁZKA: Dobrý den, pen rektore, rád bych se Vás zeptal na Váš pohled na Univerzitní kampus v Bohunicích. Pro mnohé je to moderní dílo, pro jiné je to moderní obluda, pravdou ale zůstváva že náklady na jeho provoz jsou obrovské a neustále se objevují další nedostatky této stavby. Bude dostatek financí na jeho provoz? A líbí se Vám osobně? Děkuji
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Kampus v Bohunicích je svým rozsahem mimořádná stavba. Tomu vcelku odpovídá počet závad a problémů v záruční době, které nechci nijak zastírat. Také tomu odpovídá to, že se veřejnost jako obvykle neshodne v estetickém soudu o architektonickém řešení. Já sám bych sice dal v ideálním světě přednost kampusu ve stylu anglické historické univerzity s parkem, břečťanem a patinou, to ale asi nedokážeme v Brně mezi nemocnicí a socialistickým sídlištěm během pěti let zajistit. Když srovnám náš kampus s prostory, které znám z jiných českých i zahraničních univerzit, je to zdařilá stavba nabízející komfortní prostředí, které nám kdekdo závidí. 10.10.2011 11:04
OTÁZKA: Ještě jeden dotaz: Rád bych se ještě zeptal, pane docente, jak hodnotíte koncepci, přípravu a finální produkt státních maturit? Budete je zohledňovat při přijímacím řízení, nebo už je berete v potaz? A mohou nahradit TSP? A jak hodnotíte celkem vysokou neúspěšnost studentů středních škol (hlavně učební obory s mat.)? A jaký je Váš názor na maturitu u těchto studentů, nebylo by lépe maturitu znovu "zprestižnit" tím, že by na ni měli nárok jen studenti gymnázií a středních škol a to ještě ne v takové míře, ale opravdu jen pro ty, co si to zaslouží a ti, kteří by maturitu nezvládli, by dostali pouze určité potvrzení o zakončení 4 (6,8) let na střední škole, ale bez maturity, jak to někteří vyučující navrhují? Děkuji za odpověď. Tomáš Procházka. Tomáš Procházka
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Myslím, že nikdo soudný nemůže být nadšen cenou, za kterou se v České republice státní maturita zaváděla. Na druhé straně vítám snahu státu nastavit jakési standardy pro střední školství. Považuji za rozumné, aby existovala více než jedna úroveň, vzhledem k diferenciaci středního školství. Nelpím přitom na označení maturita, protože dnes očividně školský systém míří k tomu, že to, co dříve maturita znamenala (tedy zkoušku "dospělosti" otevírající řadu profesních příležitostí), se přesouvá na úroveň bakalářského titulu. Naše univerzita investovala hodně úsilí do vytvoření transparentního systému přijímání studentů, který nás zbavil v minulosti čestých podezření z manipulace. Dříve než akceptujeme nějaký jiný nástroj vybírání studentů zvenku, chceme se přesvědčit, že bude nejméně tak transparentní a spolehlivý, jako jsou naše vlastní testy studijních předpokladů. Já předpokládám, že některé části státní maturity budou v budoucnu akceptovány jako jedna z alternativ přijímací zkoušky, například zkouška z matematiky, kde je vliv subjektivního hodnocení omezený. 10.10.2011 11:16
OTÁZKA: Dobrý den, jaká je podle Vás adekvátní výše školného? Podle současných myšlenek politiků by se mělo splácet hned v průběhu studia, což spoustu studentů trápí, včetně mě, jelikož rodiče dosahují podprůměrného platu a já si vzhledem k tomu, že nemám stálé zaměstnání, půjčku vzít nemůžu. Pokud by to byla částka čítající několik desetitisíců za semestr, tak je pro mnohé velmi nereálné ji zaplatit. Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den. Kristýna Bílková
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Já nejsem žádným bojovníkem za školné. Český stát vynakládá na jednoho studenta hanebně nízkou částku v jakémkoliv mezinárodním srovnání. V době ekonomické krize bude ovšem zřejmě růst tlak politiků na spoluúčast studentů na financování vysokého školství, do nejž dnes míří, na rozdíl od minulosti, velká většina maturantů. Školné je pro mě myslitelné jen tehdy, když umožní školám rozvinout oproti dnešku mnohem lepší systém stipendijní podpory studentů, ať již mířící na korekci sociálních nerovností nebo podporu studentů s nadprůměrnými výsledky. O rozvoj takového systému stipendijní podpory se chci zasadit na naší univerzitě i bez ohledu na to, zda stát školné zavede či nikoliv. A jsem přesvědčen, že v těchto otázkách podpory studentů by měla mít zásadní zodpovědnost a pravomoci univerzita, nikoliv stát. Univerzita je studentům mnohem blíž a dokáže lépe nastavit takový systém, protože studenti se mohou na jeho tvorbě přímo účastnit prostřednictvím svého zastoupení, například v senátu. 10.10.2011 11:24
OTÁZKA: Dobrý den pane rektore, zajímal by mě Váš názor na řízení vysoké školy. Tato oblast má svá specifika oproti komerční sféře - používáte ve Vaší funkci přístupy jako lean koncept, benchmarking, balanced scorecard aj.)? Pokud ne - jak dosahujete efektivního řízení jinými prostředky? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Takové nástorje samozřejmě již nějakou dobu i v univerzitním prostředí používáme, jako akademici máme rádi data, analytické nástroje a exaktní předpovědi. Zároveň ale víme, že akademickou obec je třeba spravovat za pomoci intuice i respektu k tradici a dbát na kulturu, která nás odlišuje od výrobních závodů a středních a malých firem. 10.10.2011 11:31
OTÁZKA: Dobrý den. Jak se Masarykova univerzita vypořádá s budoucím demografickým poklesem? Nejsou teď její kapacity předimenzované?
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Očekávám, že demografický pokles nebude mít stejný dopad na všechny české vysoké školy. Spíše přispěje k jejich diferenciaci. Ale je pravděpodobné, že počet studentů na Masarykově univerzitě bude v budoucnu mírně klesat. Vzhledem k současné přetíženosti našich prostorových kapacit to však nebude znamenat, že bychom se měli zbavovat nějakých budov. Mírný pokles počtu studentů přispěje vlastně ke kvalitě studia, neboť stávající počet studentů připadajících na učitele či na jednotku plochy není optimální. 10.10.2011 11:37
OTÁZKA: Přeji hezký den, chtěla bych se zeptat, jak hodlá Masarykova univerzita zvládnout financování velký projektů, jako je třeba CEITEC nebo nově schválená CARLA (rekonstrukce Filozofické fakulty) apod. Kde na to vezme peníze? Neukrojila si moc velký krajíc? Může se stát, že univerzita třeba zkrachuje?
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Univerzity příliš často nekrachují, tím ale nechci říci, že bychom jakkoliv podceňovali rizika spojená s financováním rozvoje univerzity. Rozhodnutí o realizaci velkých investičních projektů procházela velmi pečlivým posuzováním i vnějším hodnocením ze strany státu a Evropské komise. Máme díky těmto projektům jedinečnou příležitost změnit mezinárodní postavení naší univerzity a mimo jiné také příležitost otevřít si cestu k novým zdrojům financování. V řadě evropských programů podpory výzkumu je zatím úspěšnost České republiky minimální a my bychom se měli naučit těchto zdrojů využívat. Do soutěže o tyto peníze ale mohou vstoupit jen ti, kteří na to mají dostatečné zázemí, v laboratořích, přístrojích a lidech. Univerzita samozřejmě nebude v jednoduché situaci, výhled veřejných rozpočtů není nijak optimistický. Ale při efektivním hospodaření a rozumné státní politice podpory vědy a výzkumu bychom měli dokázat dostát všem svým závazkům. 10.10.2011 11:45
OTÁZKA: Dobrý den, jak se díváte na postavení regionálních univerzit (jako je třeba UTB ve Zlíně)? Šíří se informace, že v souvislosti s plánovaným rozdělením škol na vědecko-výzkumné a zbytek světa velké univerzity uzavřely jakýsi pakt exkluzivního klubu a cílem je (ve spolupráci s MŠMT či Radou vlády pro VaV) ostatní školy dostat do zcela minoritního postavení. Patří MU do exkluzivního klubu? Budete podporovat nějakou formu spolupráce s regionálními univerzitami? Je strategií MU (pakliže její hlas má nějakou sílu) tyto univerzity v nějakém smyslu podporovat? Děkuji Váš bývalý student ze Zlína:-) Radim B. Radim Bačuvčík
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Já si myslím, že není možné dále udržovat zdání (což český stát dosud dělal), že je možné, finančně i z hlediska personálního, rozvíjet všechny vysoké školy podle jednoho standardu "výzkumné univerzity". České vysoké školství potřebuje výraznější diferenciaci. Na tom, že některé školy mají své těžiště ve výzkumu a přípravě budoucích vědců a některé spíše v profesní přípravě pro regionální zaměstnavatele není nic dehonestujícího. Podle mého názoru také nemůže jít o nějaké ostré černobílé dělení. Nechci posuzovat konkrétně postavení UTB, ale za naši univerzitu jsem připraven jednat s partnery v našem okolí o rozsáhlejší kooperaci jak v oblasti studia, tak v oblasti výzkumu. Kromě brněnských škol, kde již máme rozsáhlu spolupráci, jsou pro nás nejbližšími partnery logicky Olomouc a Zlín. 10.10.2011 11:52
OTÁZKA: Vážený pane rektore, chtěla bych se zeptat, zda vidíte budoucnost univerzity spíše ve věděcké činnosti či v přípravě studentů na budoucí povolání. Děkuji a přeji hezký den.
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Naše univerzita je z řady důvodů předurčena k tomu, aby se pokoušela spojit obojí. Dosahujeme již nyní dobrých výzkumných výsledků a máme ambici dostat se v řadě oborů na evropskou špičkovou úroveň. Současně ale plníme různé funkce vůči našemu užšímu okolí - vzděláváme právníky, úředníky, učitele a lékaře pro Českou republiku či region. Tím, že nejsme univerzitou v hlavním městě, nemůžeme příliš spoléhat na příchod magisterských a doktorských studentů z jiných mimobrněnských vysokých škol, musíme mít vlastní kvalitní bakalářské programy. Prostě musíme tak trochu sedět na dvou židlích. 10.10.2011 11:58
OTÁZKA: Vážený pane rektore, zajímalo by mne, v jaké fázi je příprava rekonstrukce a přestavby budov A a B v areálu Filosofické fakulty na Arne Nováka a kdy se započne s pracemi fyzicky? Na kdy je naplánováno dokončení těchto prací a zpětné přestěhování některých ústavů a kateder, které dnes existují v nepůvodních prostorách? Děkuji.
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Filozofická fakulta je největším dluhem univerzity v oblasti investičního rozvoje. Projekt CARLA, který byl nedávno schválen, umožní financovat z evropských fondů první fázi rekonstrukce nevyhovujících prostor. Stavební práce mohou začít po skončení výběrového řízení na dodavatele v polovině roku 2012 a měly by probíhat do poloviny roku 2015. 10.10.2011 12:02
OTÁZKA: Dobrý den, vystudovala jsem na MU tři fakulty a mohu říci, že už v době mého studia patřila tato univerzita k nejlepším v republice a vzdělání, kterého jsem na ní dosáhla považuji za kvalitní a cenné. Chci se zeptat, zda plánujete vycházet více vstříc studentům, kteří nemají - ať už z nejrůznějších důvodů - možnost prezenčního studia např. tím, že se více oborů bude dát studovat v kombinované formě. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Pavla Novotná
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Naše univerzita se dlouhodobě snaží vytvářet i netradiční studijní příležitosti v oblasti kombinovaného studia či celoživotního vzdělávání. Nabídka se v této sféře docela rychle přizpůsobuje poptávce. O některé obory v kombinované formě sice byl v devadesátých letech obrovský zájem , ale tato poptávka se vyčerpala, a už je proto nenabízíme. Myslím, že v této oblasti by nebyl ani potřebný ani rozumný nějaký obecný tlak vedení univerzity na otevírání kombinovaných oborů. Zda je jejich provoz rozumný, je třeba posuzovat vždy na úrovni jednotlivých oborů. Univerzita ale vytváří pro fingování takového typu studia podmínky, například rozvojem e-learningu. 10.10.2011 12:10
OTÁZKA: Dobrý den, kolik máte jako rektor Masarykovy univerzity volného času a jak jej nejraději trávíte?
Muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek se stal 26. dubna 2011 novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně. ODPOVĚĎ: Málo... Ale můj oblíbený filozof Theodor Adorno říká, že zábava je pokračování práce v pozdním kapitalismu. Tedy, že volný čas slouží jen přípravě na práci. Asi to tak bude. Připravuji se občas jízdou na kole, pokud mi to počasí dovolí. A touto odpovědí si dovolím se rozloučit, on-line rozhovor patřil k těm příjemnějším částem pracovního dne. 10.10.2011 12:14

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.