Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu


On-line rozhovor

Děkanka brněnských práv Naděžda Rozehnalová

Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou
velikost textu:
vydáno 3.12.2009 11:00
Kdyby provoz právnické fakulty nebyl dvakrát přerušen, mohla letos slavit devadesátku. Byla založena roku 1919 a je jednou ze čtveřice zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Poprvé byla zrušena v roce 1939, kdy budovu fakulty obsadilo gestapo. V červnu roku 1950 byla nepohodlná fakulta vládním nařízením zrušena.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 3. prosince 2009 do 11:20

OTÁZKA: Dobrý den, četla jsem o dvojitém uzavření brněnských práv za totality... Neměl by stejný postup postihnout i práva v Plzni kvůli aféře s tituly? Jarmila
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: To je velmi silné. Myslím, že se nejprve musí objektivně vyhodnotit, co se v Plzni skutečně stalo. A vyvodit odpovědnost vůči těm, kteří zavinili současnou situaci. Uzavření fakulty by postihlo v prvé řadě řádné a poctivé studenty, kterých je nesporně na PF v Plzni většina. Jejich převedení na jiné právnické fakulty by znamenalo pro ně prodloužení studia (studijní plány fakult nejsou zcela a beze zbytku kompatibilní) a pro ty, kteří jsou v posledních ročnících nebývalou komplikaci. 3.12.2009 11:10
OTÁZKA: Bylo by něco takového, jako je skandál na plzeňských právech, možné i v Brně? simona58
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Ne. Ani pokud jde o údajné nepořádky ve studijní dokumentaci, ani pokud jde o vysoce pravděpodobný klientelismus. A už vůbec ne pokud jde o přestupy z programů Právní specializace do programu Právo a právní vědy. 3.12.2009 11:11
OTÁZKA: Dobrý den, jaký je zájem o studia na právech. Diočetla jsem se, že berete každégo sedmého uchazeče, je to pravda? A jaks i v tomto směru stojí právnická fakulta ve srovnání s ostatními? oman
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Pokud jde o obor Právo program Právo a právní vědy, o který Vám asi jde, je poměr trošku lepší. Pro letošní akademický rok jsme přijali 18,4% z přihlášených uchazečů. Tedy každého cca 5 - 6. 3.12.2009 11:13
OTÁZKA: Dobrý den, kde jste studovala práva, v Plzni? Ne, omlouvám se, ale teď takovým narážkám asi jusíte čelit hodně, jak ten plzeňský skandál vnímáte? Petra
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Ne, práva jsem studovala v Brně čtyři roky (nezkráceně, v té době byl obor Právo akreditován na čtyři roky). Co na to říkám? Asi jako každý, kdo je právník a působí v akademické sféře. Netěší nás to a doufáme, že se plzeňská fakulta bude konsolidovat, udělá si pořádek (ona sama především) a bude se distancovat od vnějších vlivů. 3.12.2009 11:15
OTÁZKA: Jsou práva nejprestižnější fakultou brněnské Masarykovy univerzity? Pokud ano, tak proč? Zbyněk
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: No to není otázka na mou osobu. Já vždy tvrdím, když vidím nějaké hodnocení a žebříčky, že jsme rádi, že jsme srovnávání s pražskou právnickou fakultou. Pokud jsme dobře hodnoceni, myslím, že je to kvalitou pedagogické práce a snahou o poctivý přístup ke všem oblastem, které dělají "dobrou vysokou školu dobrou vysokou školou". 3.12.2009 11:18
OTÁZKA: Co říkáte na kauzu kolem studia práv v Plzni? jorik
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Už jsem se vyjádřila výše, znovu opakuji, netěší to mne ani mé kolegy. 3.12.2009 11:19
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč každým rokem přijímá právnická fakulta MU větší a větší počet studentů. Máte pocit, že je právníků málo? Nezdá se Vám, že na to nestačí ani kapacita fakulty a že zvyšující se počty jdou na úkor kvality výuky (velký počet studentů ve skupinách, což vede k neosobnímu přístupu, masovosti výuky, neinteraktivním hodinám)? Vím, že to neplatí jen o PrF MU - přesto, nemyslíte si, že by mělo jít spíše o kvalitu, než-li o kvantitu? Čemu by uškodilo, pokud by fakulta přijímala o polovinu méně studentů? jeden z masy
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: To se prosím zeptejte MŠMT. Systém financování je nastaven stále spíše na počty než na kvalitu. Pokud jde o obor Právo (mgr. studenti), zůstáváme několik let na podobných počtech zapsaných a skutečně nastoupivších studentů. Vyšší počty studentů se týkají oborů Právní specializace (bakaláři, specializace na například Právo a mezinárodní obchod, Veřejná správa, PRávo a finance, tedy specialistů v jiných oblastech než je přímo právo). Navíc zde jde o distanční formu studia. 3.12.2009 11:22
OTÁZKA: Na všech fakultách, nebo tzedy většině, MU v Brně jsou útulné kavárny, kde se lze občerstvit a kde najdou studenti jakési relaxační zázemí... Jen na právech je bufet, který bývá pro stuidenty kvůli učitelům občas zavřený... Neuvažujete o tom, že se to zlepší.... Bývalá studentka xxc
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Ano, je. místo kavárny jsou dvě počítačové učebny. Kavárna byla zrušena pro nedostatek prostor před pěti lety. Návrat zpět, bohužel, není možný. I když by nejenom studenti, ale i učitelé (a i já) byli rádi, pokud by takové zázemí na fakultě bylo. Naštěstí kolem fakulty je dosti vhodných kaváren či restaurací. Tak snad naši studenti netrpí. 3.12.2009 11:23
OTÁZKA: Jak se díváte na studijní pobyty vašich studentů na zahraničních právnických fakultách? Z vlastní zkušenosti vím, že tito studenti pak majípo návratu problémy s uznáním absolvování předmětů a složených zkoušek v zahraničí. Děkuji. Květa
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Příznivě. Na druhé straně, domníváte se, že jednosemestrální studium občanského práva, byť na prestižní univerzitě, nahradí třísemestrální vyuku českého občanského práva? Pokud jde o uznávání, studentům uznáváme všechny předměty za povinně volitelné. Pokud jde o povinné předměty, uznáváme ty, které jsou nejenom názvem, ale především obsahem vysoce podobné. Tedy například evropské právo, mezinárodní právo atd. 3.12.2009 11:25
OTÁZKA: Dobrý den paní děkanko, kdy začnete realizovat něco ze svého volebního projevu? Ano, šatnu máme, ale jinak... Děkuji. kurzan
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Nerozumím otázce. Počet zahraničních vyučujících v povinně volitelných předmětech vzrostl mnohonásobně. Pokud jde o přiblížení k praxi - odkazuji na studijní plán (4 semestry odborné praxe hodnocené kredity). Vzrůstající počet dovednostních předmětů snad také hovoří o tom, že jsem se od svého cíle neodchýlila. Byl už podruhé podán projekt na dovednostní složku výuky. Společný projekt s ESF rovněž posílí propojení s odbornou praxí. Pokud jde o Veřejnou správu - navazující stupeň - byl podán návrh na udělení akreditace a zdá se, že příští rok bychom snad mohli akreditaci obdržet. Získali jsme všechny požadované akreditace v oborech doktorského studia. Vzrostlo renomé fakulty v oblasti vědy a výzkumu (viz výsledky specifikovaného výzkumu atd.). Vzrostla publikační činnost v zahraničí. Počty aktivních výjezdů učitelů a studentů doktorského studia se znásobily. Výsledkem mého programu jsou mezinárodní konference COFOLA a Dny práva. Obě konference se těší velké popularitě. Takže, není to jen šatna, průběžně opravovaná budova, obrovský nárůst elektronických databází (Kluwer, Hein on-line, Oxford, Beck...), vybavenost zahraniční literaturou, která nemá obdoby na jiných právnických fakultách, nárůst grantů a projektů. 3.12.2009 11:32
OTÁZKA: Dobrý den paní děkanko, jste spokojena s akademickými pracovníky na PrF MU? Myslíte si, že za peníze, které berou, odvádějí skutečně svoji práci, když v mnoha případech zdarma vyučují doktorandi běžné hodiny - např. když je akademický učitel mimo z důvodu, že má "lepší kšeft"? Ano, doktorand má odučit nějakou hodinu v rámci své pedagogické praxe, ale myslím, že to neznamená, že by měl odučit cca 25 hodin (90 min.) za semestr zdarma... A pokud ano, proč Vaši doktorandi na katedře jsou za výuku placeni, když ostatní ne? Děkuji za odpověď. kurzan
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: KDe jste vzal těch 25 hodin? To by mne zajímalo. Má směrnice je o 25 hodinách (prvé ročníky) a 16 hodinách (vyšší ročníky) přítomnosti na fakultě pro interní doktorandy. Ne o vyuce. Ale o přítomnosti, kdy se realizuje pomocná pedagogická práce, pedagogická práce v rozsahu stanoveném oborovou radou a výzkumná činnost. Za toto dostávají studenti stipendium. Pokud jde o práci nad rámec, kdy by doktorand měl vliv na hodnocení studenta, dostává statut externího učitele. To se děje tam, kde například po určitou dobu není vyučující (odešel, je na zahraniční stáži) a není možné to řešit jinak. Zřejmě máte na mysli situaci na mezinárodním právu soukromém, kde skončil pedagogický úvazek stávající učitel dr. Kapitán. Resp. na jaře byla na neplaceném volnu dr. Svobodová. Pokud se domníváte, že Vy nebo Vaši kolegové doktorandi pracují nad rámec, řešte situaci se mnou, s Akademickým senátem, připadně s vedoucím katedry (pokud je k tomu přístupný). 3.12.2009 11:37
OTÁZKA: Vážaná paní děkanko, letos jsem dokončila studium (obor Právo, program Právo a právní věda) na "naší" fakultě. Ráda bych Vás touto cestou pozdravila a poděkovala Vám za skvělé vedení fakulty i Vaše přednášky, na které jsem pravidelně chodila. Ze strany fakulty jsem také velmi oceňovala výbornou organizaci studijních záležitostí i vstřícný přístup prakticky všech akadem. i neakadem. pracovníků. Vás samotnou vnímám jako velmi pragmatickou ženu a myslím, že se pod Vaším vedením posune PrF opět o kus vpřed. Děkuji a přeji Vám mnoho osobních i profesních úspěchů. Lenka
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Moc děkuji. Toto vždy potěší. Hlavně když přicházejí ony "horší" dny. Hned se mi zlepšila nálada. 3.12.2009 11:38
OTÁZKA: Vážená paní profesorko, jak hodnotíte Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně oproti dvěma zbylým právnickým fakultám, tj. v Praze a Olomouci z hlediska uplatnění v praxi? Myslíte si, že styl výuky má na uplatnění velký podíl či spíše závisí na individuálním přístupu a schopnostech studenta? Student
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Vliv na úspěch v praxi má řada faktorů. Nesporně schopnosti studenta jsou to, co je základem jeho budoucího úspěchu. Na druhé straně styl výuky a kontakty s praxí již v průběhu studia jsou velmi důležité. Je rozdíl, zda jsou semináře "mrtvé" nebo interaktivní. Je významné, zda studentům předám pouze znalosti nebo také určité, byť omezené dovednosti. Proto jsme v kontaktu s praxí v rámci aktuálně budované sítě partnerů. Proto také - jak jsem již uvedla v jedné z odpovědí - se snažíme vytvářet prostor pro realizaci stáží v průběhu studia. Proto se snažíme o zavádění předmětů, které například vedou jen odborníci z praxe. Viz například projekt s kanceláří Allen and Overy v jarním semestru. Takže závěr: obé má význam pro budoucí uplatnění v praxi. 3.12.2009 11:44
OTÁZKA: Vážená paní profesorko, které z profesorů/profesorek na PrF považujete za nejlepší, zejména ve smyslu všeobecné prestiže a erudovanosti? Zajímal by mě Váš názor, neboť je mijasné, ža každý má jiné preference. Díky za odpověď V.
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Na to se neodvážím odpovědět. Myslím, že u každého z profesorů najdu silné i slabé stránky. Někteří jsou více známi v zahraničí a budují nám dobré jméno ve světě díky přednáškám na prestižních institucích (prof. Týč, prof. Filip, prof. Bejček atd. atd....), jiní jsou naopak známi spíše v tuzemsku jako výborní odborníci (zde nebudu uvádět jména, ať na někoho nezapomenu. Někteří, kteří zde jsou zatím jen na částečný úvazek, jsou známi z působení v prestižních mezinárodních institucích (prof. Malenovský). Takže, neodpovím zcela exaktně. 3.12.2009 11:48
OTÁZKA: Jaký je podle Vás názor na úroveň absolventů z jednotlivých právnických fakult, jaké jsou mezi nimi rozdíly? Ptám se v souvislosti s Plzeňskými právy, kritizuje se jejich nízká úroveň. J.K.
Šéfka brněnské právnické fakulty Naděžda Rozehnalová je mezi děkany-muži výjimkou ODPOVĚĎ: Úroveň absolventů je nezměřitelná veličina. To může hodnotit v konkrétním případě jen praxe sama. I když fakulta - jak jsem uvedla v jiné odpovědi - má nesporně vliv na formování profilu absolventa, mnoho dalších faktorů, včetně osobního života, může vše změnit. Nízká úroveň plzeňských práv - to je otázka. O nízké úrovni se hovoří prakticky až nyní, po vypuknutí aféry, která se týká nepořádku a jiných věcí. V Plzni je řada dobrých pedagogů a kvalitních studentů. V žádném případě bych si nedovolila paušálně hovořit o jejich nízké úrovni. 3.12.2009 11:51

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.